Gemengd Slaapapneu

Tijdens de overgang van waak naar slaap vallen de prikkels weg die een belangrijke rol spelen in de regeling van de ademhaling tijdens de waak. Tijdens de slaap wordt het ademhalingscentrum voornamelijk gestuurd door chemische prikkels. Dit fenomeen lijdt tot een instabiele ademhaling.
Wanneer de bovenste luchtwegen een verhoogde collapsneiging (afsluiten van de luchtweg) vertonen door hoge weefseldrukken, zal de onregelmatige ademhaling tijdens de slaap een afsluiting van de bovenste luchtwegen uitlokken. Er ontstaat dan een obstructieve apneu. Blijft de luchtweg open, dan zal de onregelmatige ademhaling oorzaak zijn van centrale apneu.