Ook kan slaap apneu bij kinderen voor komen. Zie artikel
Slaapapneu bij kinderen