Apneu

De medische term apneu betekend een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Wanneer er meer dan 10 tot 15 apneus optreden per uur optreden dan spreekt men van een slaapapneu syndroom. Als gevolg van de apneu zal het zuurstofgehalte in de weefsels dalen hypoxie genoemd. De saturatie is de medische term voor te weinig zuurstof in je bloed. Er is sprake van de saturatie, als de hoeveelheid zuurstof minder is dan 90% van wat je bloed maximaal kan bevatten. Naast allerlei fysiologische veranderingen in het lichaam geven de hersenen het lichaam ook een signaal om wakker te worden. Na ontwaken, vaak met een schok, wordt de ademhaling weer hervat. De fysiologische veranderingen en het steeds ontwaken hebben het slaapapneu syndroom tot gevolg.

Zuurstof saturatie eerste hulp wiki
Ieder mens krijgt wel eens een apneu in zijn slaap. Het wordt pas een probleem als die vaak voorkomen en lang duren, ze kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid.  Daartoe wordt het aantal apneus per uur slaap bepaald. Deze Apneu- Hypopneu Index (AHI) wordt gebruikt als indicator voor de ernst van de slaapapneu. In het algemeen wordt een AHI van 5 – 15 beschouwd als een milde vorm van slaapapneu, een AHI van 15 – 30 wordt beschouwd als een gemiddelde slaapapneu en een AHI van 30 of meer wordt beschouwd als een ernstige vorm van slaapapneu. Bij een volledige afsluiting spreken van apneu wanneer de ademhaling vermindert met 50% spreken van hypapneu. De apneu-hypopneu index (AHI) is een index van de ernst die apneus en hypopneus combineert.  Door ze bij elkaar op te tellen en dit te delen door het aantal uren slaap krijgen we de AHI.